utolsó frissítés: 2015. szeptember 28.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Kulturális megosztottság és demokrácia. A normatív és az empirikus politikatudomány érvei a közösségi autonómia kérdésében, Kolozsvár: Kolozsvári egyetemi Kiadó, 2011, 148 oldal
 • > Filippika az idő ellen [Philyppica Against Time -- Studies and Essays], Cluj: Komp-Press, 1996
 • > Tény és való [Facts and Reality -- Studies in Philosophy of Science], Bucharest: Kriterion, 1989 (editor)

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • > Az erdélyi magyar tudományosság a második „tizenkét év” termésének a tükrében. In: Péntek János, Salat Levente, Szikszai Mária: Magyar tudományosság Romániában 2002–2013 között. Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2015, I kötet, 7–26.
 • > Conclusion. In: Tove H. Malloy, Alexander Osipov, Balázs Vizi (eds.): Managing Diversity through Non-Territorial Autonomy. Assessing Advantages, Deficiencies, and Risks. Oxford: Oxford University Press, 2015, 249–274.
 • > Conclusion. In: Salat Levente, Sergiu Constantin, Alexander Osipov, István Gergő Székely (eds.): Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases. Kolozsvár: ISPMN, 2014, 443–478 (társszerző: Székely István Gergő).
 • > Editors’ Introduction. In: Salat, Levente, Sergiu Constantin, Alexander Osipov, István Gergő Székely (eds.): Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases. Kolozsvár: ISPMN, 2014, 23–34 (társszerzők: Sergiu Constantin, Alexander Osipov, Székely István Gergő).
 • > The chances of Ethnic Autonomy in Romania – between Theory and Practice. In: Kántor, Zoltán (ed.): Autonomies in Europe: Solutions and Challenges. Budapest: NPKI – L’Harmattan, 2014, 123–140.
 • > Șansele democraţiei în societăţile divizate din punct de vedere etnocultural. In: Sergiu Gherghina, Sergiu Mișcoiu (eds.): Instituţii și comportament politic în noile democraţii europene. Cluj-Napoca: Efes, 2013, 57–84.
 • > A Rapprochement without Reconciliation: Romanian–Hungarian Relations in the Post-Communist Era. In: Anders E. B. Blomqvist, Constantin Iordachi, Balázs Trencsényi (eds.): Hungary and Romania Beyond National Narratives. Comparison and Entanglements. Bern: Peter Lang, 2013, 655–690.
 • > The Notion of Political Community in View of Majority-Minority Relations (Translated by Judit Szatmári). In: Pál Hatos, Attila Novák (eds.): Between Majority and Minority. Hungarian and Jewish/Israeli ethnical and cultural relations in recent centuries. Budapest: Balassi Institute, 2013, 9–43.
 • > Actualitatea democraţiei consociaţionale în Europa Centrală şi de Est. In: Székely István Gergő (ed.): Democraţie consociaţionistă sau împărţirea puterii în societăţi multietnice. Cadru teoretic şi patru studii de caz [Consociational Democracy or Power-Sharing in Multiethnic Societies. Theoretical Framework and Four Case-Studies]. Cluj: ISPMN–Editura Kriterion, 2011, 7–17.
 • > A határon túli magyar tudományosság fogalmának körülhatárolása. In: Fedinec Csilla (ed.): Magyar--magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködési lehetőségek. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2010, 189–202.
 • > A román–magyar kapcsolatok a francia–német megbékélés perspektívájából. In: Czoch Gábor, Henry de Montety (eds.): Szolgálhat-e mintaként a francia–német kibékülés? Budapest: Gondolat, 2010, 101–121.
 • > A romániai magyar tudományos hálózat szereplői, működése, teljesítménye és együttműködési lehetőségei. In: Fedinec Csilla (ed.): Magyar--magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködési lehetőségek. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2010, 19–44.
 • > Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. In: Szikszai Mária (ed.): Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. Támpontok egy lehetséges stratégiához. Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2010, 9–126 (társszerzők: Péntek János, Papp Z. Attila és Csata Zsombor).
 • > Democracy, Diversity and Social Capital. In: Pricopie, Remus, Dorina Guţu, Mihai Moroiu (eds.): Fulbright Ripple Effect on International Education. Bucharest: Comunicare.ro, 2010, 205–219.
 • > Gáll Ernő levelezésének szellemi horizontja. In: Gáll Ernő: Levelek 1949–2000. Cluj–Budapesta: Korunk–Napvilág Kiadó, 2009, 5–54.
 • > Perspective ale UDMR după alegerile parlamentare din 2008 [Perspectives of UDMR after the 2008 Parliamentary Elections]. In: Gheorghe Teodorescu (ed.): Alegeri 2008. Vol. II. Continuitate și schimbare [The Elections of 2008. Vol. II. Continuity and Change]. Iaşi: Polirom, 2009, 109-130.
 • > Merits and Shortcomings in the European Minority Regime. In: Stanislaw Parzymies (ed.): OSCE and Minorities: Assessment and Prospects. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007, pp. 34--45.
 • > A politikaelmélet néhány sarkalatos fogalma és a kulturális megosztottság körülményei között uralkodó identitásszerkezetek közötti feszültség [The Tension between Fundamental Concepts of Political Theory and the Ruling Identity Structures in Divided Societies] In: Kovács Nóra--Osvát Anna--Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet évkönyve 4. [Ethnic Identity, Political Loyalty. Ties of Nationality and Citizenship The 4th Annual of the Ethnic and National Minority Research Institute of the Hungarian Academy of Science]. Budapest: MTA, 2005.
 • > A szintézis esélyei az etnopolitikai konfliktusok okaival foglalkozó elméleti magyarázatokban [The Question of Synthesis in the Theoretical Explanations Concerning the Causes of Ethopolitical Conflict]. In: Kántor Zoltán--Majtényi Balázs (ed.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről [Collected Texts about the national Minorities]. Budapest: Rejtjel Kiadó, 2005.
 • > Dokumentumok a Babeş.-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának történetéből [Documents from the History of the Hungarian Section at the Babeş--Bolyai University]. In: Bodó Barna (ed.): Romániai Magyar Évkönyv 2004--2005. Timişoara: Fundaţia Diaspora, 2005.
 • > Időutazás Gáll Ernő kisebbségpolitikai írásainak világában. [An analysis of Ernő Gáll's writings with relevance to minority politics]. In: Földes György -- Gálfalvi Zsolt (eds): Nemzetiség -- felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére [Nationality -- responsibility. Writings to the memory of Ernő Gáll]. Budapest: Napvilág Kiadó, 2005.
 • > A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában [At the beginning of Year 2000: Politics and Hungarian Minority in Romania]. In: Blénesi Éva--Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002--2004). Budapest: Gondolat Kiadó--MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, both together with Bakk Miklós and Horváth Andor.
 • > Az RMDSZ 2003-ban – útkeresés integrációs határpontokon [The Hungarian Democratic Alliance in Romania in Year 2003 – Search for Possible Ways of Integration]. In: Blénesi ÉVA–Mandel KINGA (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002--2004). Budapest: Gondolat Kiadó--MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, both together with Bakk Miklós and Horváth Andor.
 • > László Dezső kisebbségi bölcseletének időszerűsége [The Contemporary Relevance of László Dezső's Views on Minority Theory]. In: Cseke Péter (ed.): László Dezső Emlékezete 1904--2004 [The Memory of László Dezső 1904--2204]. Cluj: Polis, 2004.
 • > Despre ideea de bună guvernare [On the Idea of Good Governance]. In: Ioaneta Vintileanu--Gábor Ádám (coord.): Poliţia şi comunităţile multiculturale din România [The Police and Multicultural Communities in Romania]. Cluj: EDRC, 2003.
 • > Gondolatok Erdély félreismert géniuszáról és két egymásnak feszülő állameszme néma tusakodásáról [Thoughts on the Misunderstood Genius of Transylvnia and the Mute Struggle of Two Competing Sates]. In:Kovács-Kiss Gyöngy (ed.): Erdélyről Európában mítosztalanul [About Transylvania, in Europe, without Illusions]. Cluj: Korunk Baráti Társaság, 2003.
 • > The Role of Central and Local Public Administration in the Dynamics of Inter-ethnic Relations in Romania. In: Tony Bovaird--Elke Loeffler--Salvador Parrado Diez (eds): Multi-Level Governance: New Approaches to Decentralizing Power in European Countries. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishers, 2003, together with Veres Valér.
 • > A lassú valóság Spectatora [The Spectator of the Sluggish Reality]. In: Bakk Miklós: Lassú valóság. Tg. Secuiesc: Ambrózia, 2002.
 • > A romániai magyar közgondolkodási minták analízise és szimptomatológiája [Analysis and Symptomatology of Public Thougt Patterns of the Hungarian Minority in Romania], together with Isán István Csongor and Tasnádi Miklós. In: Salat Levente (ed.): "Kínlódni ebben az országban?" -- Ankét a romániai magyarság megmaradásának szellemi feltételeiről ["To Struggle in this Country?" Research on the Spiritual Conditions of the Persistence of the Hungarian Minority in Romania]. Cluj: Editura Scientia, 2002.
 • > Az erdélyi magyar politikatudomány a második évezred utolsó évtizedében [Hungarian Political Science Published in Romania during the Last Decade of the Second Milenium]. In: Tánczos Vilmos--Tőkés Gyöngyvér (ed.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990--2001 közötti eredményeiről. I. kötet. Cluj: Editura Scientia, 2002, together with Bakk Miklós--Bodó Barna--Kántor Zoltán--Lőrincz D. József--Szász Alpár Zoltán.
 • > În prag de an 2000: politică şi minoritate maghiară în România [At the beginning of Year 2000: Politics and Hungarian Minority in Romania]. In: Györgyjakab Izabella (ed.): Alternative minoritare. Prezentarea problemelor minoritare în revista Magyar Kisebbség. 1995--2000. Sf. Gheorghe: Editura T3, 2002, together with Bakk Miklós and Horváth Andor.
 • > Közösségi integrációs model [A Model of Community Integration]. In: Bodó Barna (ed.): Romániai Magyar Évkönyv. Cluj: Editura Polis, 2002.
 • > Message in the Bottle. In: Farkas-Zoltán Hajdú--Lajos Kántor--Gyöngy Kovács Kiss--Sabine Spors (red.): Siebenbürgen. Magie Einer Kulturlandschaft. Cluj: Korunk, 1999.
 • > The Challenge of Ethnocultural Diversity. In: Miklós Dérer (ed.): The Future of Transatlantic Relations: Central and East Europe's Contribution. First Annual Conference on Atlanticism. February 26-27, 1999, Budapest. Budapest: Hungarian Atlantic Council, 1999.
 • > A kisebbségi helytállás modelljei [Models of Assuming the Minority Status]. In: Jankovics József--Monok István--Nyerges Judit (eds.): A magyar művelődés és a kereszténység. A IV.Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma -- Nápoly, 1996. szeptember 9--14. [The Hungarian Culture and Christianity. The Proceedings of the IVth International Congress on Hungarology. Rome --Neapole, September 9--14, 1996]. Budapest --Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság -- Scriptum Rt., 1998, Vol. III.
 • > Elveszett otthon, elvesztett közösség, kétségbevont kollektív egzisztencia [Lost Home, Wasted Community, Doubted Collective Existence]. In: Cseke Péter (ed.): Lehet--nem lehet [It Is Possible -- It Is Not Possible]. Tg. Mureş: Mentor, 1995
 • > Tudásszociológiai szempontok az ismeretrendszerek elkötelezettségének kérdéséhez [Comments on the Issue of the Interest-Laden Nature of the Knowledge Systems, from the Perspective of Sociology of Knowledge]. In: Salat Levente (ed.): Tény és való [Facts and Reality -- Studies in Philosophy of Science], Bucharest: Kriterion, 1989.
 • > Az "intellektus áldozathozatalának" szociológiájához [Contributions to the Sociology of "Intellectual Sacrifice" -- on Max Weber's Sociology of Religion]. In: Bodó Barna (ed.): Ember és világ. Tanulmányok a hitről [The Man and the Universe. Studies about the Religion], Bucharest: Kriterion, 1986.

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • > Bíró Gáspár szellemi öröksége, in: Pro Minoritate, 2014, Summer: 3–7.
 • > Ethnic Mobilization – a Framework of Analysis for Central and Eastern Europe, in: Revista de Cercetare și Intervenţie Socială, Vol. 46, 2014, megjelenés előtt.
 • > A könnyített honosítás látható és várható következményeiről. Válaszok a Magyar Kisebbség kérdéseire, in: Magyar Kisebbság, Vol. VXIII, 2013/3-4: 226–240.
 • > Marosvásárhelyi események – történeti rekonstrukció és elméleti értelmezés, in: Magyar Kisebbség, Vol. XVIII, 2013/2: 166–177.
 • > A politikai közösség kérdése a többség–kisebbség viszonyának a nézőpontjából, in: Korunk, 2012/1: 65–76 és 2012/2: 58–67.
 • > Hívó szavak és az erdélyi magyar szellemi puszta, in: Korunk, 2012/5: 75–86.
 • > Kisebbségi egyetemek a világ néhány térségében, in: Educatio, 2012/1: 49–66.
 • > A világ Amerika után. A hatalom új alakzatai a nemzetközi politikában, in: Korunk, 2010/2: 14–19.
 • > Erdélyi magyar identitás a magyar és román közpolitikák kereszttüzében, in: Magyar Kisebbség, vol. XV, nr. 2010/3–4: 50–61.
 • > A román–magyar kapcsolatok a francia–német megbékélés perspektívájából, in: BUKSZ – Budapesti Könyvszemle, Vol. 21, No. 4, 2009: 347–352.
 • > Ethnocultural Diversity and Aspects of Political Culture, in: Transylvanian Review of Administrative Science, Nr. 27 E, 2009: 199–219 (társszerzők: Caluser Monica, Gorcea Amelia, Mosteanu Olimpia).
 • > A kommunizmus romániai öröksége és az erdélyi magyarok, in: Magyar Kisebbség, Vol. XIII, No. 1–2, 2008: 7–19.
 • > A romániai nemzeti kisebbségek jogállása és ennek nemzetközi kontextusa, in: Magyar Kisebbség, Vol. XIV, Nr. 3–4, 2008:13–39.
 • > Are Members of the Hungarian Minority in Romania Part of the Romanian Political Community?, in: Studia Politica, Vol. VIII., No. 2, 2008: 337–366.
 • > Social Capital in Multicultural Communities, in: Studia Universitatis Babes-Bolyai Politica, Vol. LIII/1, 2008: 19–32 (társszerző: Mosteanu Olimpia).
 • > Prevailing Identity Structures and Competing Ethnopolitical Strategies in Transylvania, in: Hungarian Studies, Vol. 21, No. 1–2, 2007: 19–60.
 • > A magyar nemzetstratégia kisebbségpolitikai alternatívái, in: Magyar Kisebbség, Vol. 41–42, 2006, No. 3–4: 186–200.
 • > Forme de autonomie şi condiţiile de realizabilitate ale acestora [Forms of Autonomy and the Conditions of their Realization]. In: Altera, Vol. XII, 2006, nr. 29, pp. 37-49.
 • > Visions of Minority Hungarians in Transylvania: Prospects and Obstacles. In: Minorities Research. A Collection of Studies by Hungarian Authors, Nr. 6, 2004
 • > Kisebbségi magyar jövőképek esélyei és buktatói Erdélyben [Prospects and Pitfalls of Minority Hungarian Visions in Transylvania], in Kisebbségkutatás, Vol. 12, 2003/3
 • > The Challenge of Diversity. Answers and Dilemmas, in: Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 3, 2003: https://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI
 • > Conceptul de drepturi colective şi democraţia liberală [Liberal Democracy and the Concept of Collective Rights and], in: Europolis. Revistă de teorie şi analiză politică, No. 1, 2002
 • > Puncte de vedere la interpretarea multiculturalismului in România" [Perspectives on the Interpretation of Multiculturalism in Romania], in: Altera, Vol. VI, No. 13, 2000
 • > Minoritarii şi democraţia I [Minorities and Democracy -- I]. In: Curentul. Vol. III, nr. 74, March 3,1999
 • > Minoritarii şi democraţia II [Minorities and Democracy -- II]. In: Curentul. Vol III, nr. 82, April 8, 1999
 • > Hungarian Civil Society in Romania? In: Andor Horváth--Lajos Kántor--Zsuzsa Selyem (eds.): Render--Anthology of Korunk 1. Cluj: Korunk, 1996
 • > O societate civilă maghiară din România? [Hungarian Civil Society in Romania?] In: Kántor Lajos--Horváth Andor (ed.): Cumnpăna -- Antologia revistei Korunk 3. Cluj: Korunk 1996
 • > Natura paraliziei [The Nature of Paralysis]. In: Kántor Lajos--Makár Júlia--Salat Levente (red.): Cumnpăna -- Antologia revistei Korunk 2. Cluj: Korunk, 1995
 • > Romániai magyar civil társadalom? [Hungarian Civil Society in Romania?] In: Korunk,1995/11
 • > A bénultság természetrajza, in: Korunk, 1994/3: 23–27.
 • > Pistele constrângerii intelectualităţii în societăţile postcomuniste [Forced Trajectories of Intellectuals in Post-Communist Societies].In: Kántor Lajos--Salat Levente (red.): Cumnpăna -- Antologia revistei Korunk, 1. Cluj: Korunk 1994
 • > The Trap of Minority Politics. In: Balkan Warreport. Vol. 29, Oct/Nov 1994
 • > A kritika dilemmái, in: Korunk, 1993/2: 22–33.
 • > Európa és a kisebbségi kérdés, in: Korunk, 1992/6: 69–70.
 • > Értelmiségi kényszerpályák Közép-Kelet-Európa posztkommunista társadalmaiban [Forced Trajectories of Intellectuals in Post-Communist Societies]. In: Korunk, 1991/4
 • > A megérdemelt zsarnok [The Deserved Tyrant]. In: Magyar Napló, 1990/10
 • > Az intellektuális autonómia mint perszeveráló keresés [Intellectual Autonomy as an Endless Quest]. In: Korunk, 1990/1
 • > Strasbourgi egyezményhálózat [The Strasbourg Agreement Network]. In: Korunk, 1990/6
 • > A strukturalizmus és rendszerelmélet, mint közös gyökerű szellemi divatok [Structuralism and System Theory as Intellectual Fashions with Common Roots]. In: A Hét Évkönyve, Bucureşti, 1989
 • > Eszmék kavargása. A tudomány helyzete a huszadik század második felének szellemi közegében [The Intellectual Status of Science at the Second Half of the Twentieth Century]. In: Tett, Nr.50, 1989/2 (as Sólyom S. Levente)
 • > Szempontok az ismeretrendszerek elkötelezettségének a kérdéséhez [Contributions to the Issue of the Engaged Nature of Knowledge Systems]. In: Salat Levente (ed.): Tény és való [Facts and Reality -- Studies in Philosophy of Science]. Bucharest: Kriterion, 1989
 • > Az emberek mint dolgok [Humans as Things]. In: Tett, Nr. 45, 1988/1
 • > Tények színeváltozása [The Transfiguration of Facts]. In: A Hét, 1987/45
 • > Üdv-technológiák, vagy a racionalizmus céltévesztései? [Rescue Technologies or Errors of Reason?] In: Tett, Nr.32, 1984/4.

Előadás

 • > Non-territorial autonomy in Romania: Unassumed arrangements and projects of institutional design. „National-Personal Autonomy, Non-territorial Autonomy, Cultural Autonomy”, Bécsi Egyetem, 2015. január 8–10. (társszerző: Székely István Gergő). 
 • > Special Seats for Minorities in the Lower House of the Romanian Parliament – A Critical Assessment. „IPSA 23rd World Congress of Political Science”, Montréal, 2014. július 19–24. (társszerző: Székely István Gergő).
 • > The Role of Autonomy in the Political Strategies of the Hungarian Parties in Transylvania. „10th CEEISA Convention – Identity politics and dymanics of (dis)integration in Europe”, Kolozsvár, 2014. június 12--14.
 • > A kisebbségpolitikai eszközök egy lehetséges tipológiája összehasonlító perspektívában. „The 19th Annual Meeting of the Hungarian Political Science Association”, Kolozsvár, 2013. május 30. – június 1.
 • > National minorities in inter-state relations: from kinship to citizenship. „The 20th Anniversary of the OSCE High Commissioner on National Minorities”, Hága, 2013. március 7--8.
 • > The Chances of Democratic Responses to the Romanian–Hungarian Dispute. „National Question in Central Europe”, Budapest, 2013. március 22--24.
 • > The Chances of Ethnic Autonomy in Romania – Between Theory and Practice. „Territorial Autonomies in Europe: Solutions and Challenges”, Budapest, 2013. április 8--9.
 • > Ethnic parties – political mobilization. „Ethnic parties in Eastern and Western Europe. Joint conference of the Institute for Minority Studies, Hungarian Academy of Science, Center for Social Sciences, and the Research Institute for Hungarian Communities Abroad of the Hungarian Government, Budapest, 2012. november 29--30.
 • > Universităţi ale minorităţilor în câteva regiuni ale lumii. „Îndrăzniţi să fiţi multilingvi! Promovarea multilingvismului în mediul universitar, şcolar şi în instituţiile publice din Tîrgu-Mureş", Marosvásárhely, 2012. október 11.
 • > A politikai közösség kérdése a többség-kisebbség viszonyának a nézőpontjából. „Kisebbség és többség között – A zsidó/izraeli és a magyar etnikai és kulturális tapasztalatok az elmúlt században", Budapest, 2011. május 4-6.
 • > Collective Action on Behalf of the Weaker: When a Stronger Minority Group is Willing to Act on Behalf of the Weaker Minority Group. „Cooperation and Human Societies: Towards a Multidisciplinary Political Psychology”, Isztambul, 2011. július 9--12. (társszerzők: Huseyin Cakal and Miles Hewstone).
 • > A kisebbségi pártok a nemzetközi szakirodalomban és a legújabb kutatások tükrében. „Etnikai pártok és törésvonalak Kelet-Közép és Délkelet-Európában", Budapest, 2010. november 26.
 • > Consequences of diversity and means of dealing with it, a Center for International development and Conflict Management, University of Maryland, College Park keretében megtartott előadás, 2010. április 8.
 • > Moștenirea comunismului în relaţiile româno–maghiare în perioada de după 1989. „Monica Lovinescu” conference series, Bukarest, 2010. november 15.
 • > Security Dilemmas of Post-Communist Europe: the Case of Romania and Hungary, az Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies, University of California, Berkeley, keretében megtartott előadás, 2010. május 3.
 • > A román–magyar kapcsolatok a francia–német megbékélés perspektívájából a „L’interprétation de l’histoire de la Hongrie au XX ͤͤͤ  siécle à la lumière de la construction européenne. La réconciliation franco-allemande peut-elle être un model?” című konferencia keretében megtartott előadás,  Budapest, 2009. november 19--20.
 • > Meeting the Challenges of Sustainability for NGOs and NGO Programs, lecture delivered at the „OSI Regional Alumni Confrence for Romania, Hungary and Moldova Alumni”, organized by the Open Socity Institute, Cluj, November 5--8, 2009.
 • >

  Barriers of political nature in front of the Romanian-Hungarian approachement, „Shared/Entangled Histories: Comparative Perspectives on Hungary and Romania” konferencia, szervező: Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, Södertörn University College, Sweden, CEU-HESP Comparative History Project, History Department, Central European University, Budapest, valamint a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kara és Szociológia és Szociális Munka Kara, és a Romanian Institute for the Study of National Minority Issues, Kolozsvár, 2008. szeptember 12–13.

 • >

  Structuri identitare transilvănene şi impactul acestora asupra comunităţii politice din România [The Impact of Transylvanian Identity Structures upon the Romanian Political Community], „Identitate Românească în Context European” [Romanian Identity in the European Context] nemzetközi kollokvium, szervező: Babeş--Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar és a Politikai Elemzések Központja, Kolozsvár, 2008. november 28–29.

 • > Are members of the Hungarian minority in Romania part of the Romanian political community? Interethnic relations in Romania before and after the EU accession, Center for International Studies, University of Toronto, 2008. február 28.
 • > Is the Romanian-Hungarian Rapprochment a Fact?, „National and European Identities: Current Events and Future Trends” konferencia, szervező: Central European University, Center for the EU Enlargement Studies és a Francia Intézet, Budapest, 2008. november 27–28.
 • > Minority participation – Romanian case study, „Effective Participation of Minorities in Decision-Making in Matters Affecting Them. Conceptual questions, international documents, case studies” workshop, szervező: the Forum Minority Research Institute, Somorja, Szlovákia, Budapest, 2008. május 15–16.
 • > Relaţia dintre multiculturalism şi interculturalitate (A multikulturalizmus és az interkulturalizmus közötti összefüggés), az „Interkulturális Párbeszéd Európai Éve” workshop, szervező: Romanian Institute for the Study of National Minority Issues, Kolozsvár, 2008. május 8.
 • > The concept of ‘political community’ in culturally divided societies, „The Role of Religions in the Building of European Identity” konferencia, szervező: Szegedi Egyetem, 2008. május 16–17.
 • > Legal consequences of ethnocultural diversity: the jurisprudence of difference,  „Droit, personne, personnalité des lois” konferencia, szervező: Babeş-Bolyai Tudományegyetem és a European College Foundation, Kolozsvár, 2007. október 30. 
 • > Prevailing identity structures and competing ethnopolitical strategies in Transylvania after the EU accession, „Strategies of Identity Construction: Ethnic Politics, Minorities, and European Integration in Transylvania” conference of the György Ránki Hungarian Chair, Indiana University, Bloomington, 2007. április 14–15.
 • > Tensions between the prevailing concept of political community and the idea of self-determination in an era of global diversity, „Beyond The Nation? Critical Reflections on Nations and Nationalism in Uncertain Times” konferencia, szervező: the School of Politics, International Studies & Philosophy of Queen’s University Belfast, 2007. szeptember 12–14.
 • > Types of  democracy in ethnically divided societies – prospects for Central and Eastern Europe, „Minorities in Transition” konferencia, szervező: International Center for Democratic Transition, Budapest, 2007. május 24. 
 • > A „liberális kulturalizmus”, mint körvonalazódó konszenzus a kortárs normatív politikai filozófiában [The ’Liberal Culturalism’, as an Emerging Consensus int he Contemporary Normative Political Philosophy], presentation at the „Az interkulturalitás filozófiai problémái” [The Philosophical Problems of Interculturality] conference organized by the Hungarian Department of the Philosophy Chair of the Babeş-Bolyai University, Cluj, November 11, 2006.
 • > A demokrácia és kulturális megosztottság közötti viszony kérdéséről [On the Relationship Between Democracy and Diversity], presentation at the „Nemzet, társadalom, demokrácia a 21. századi Közép-Európában” [Nation, Society, Democracy in Central Europe of the 21st Century] organized by the Political Science Department of ELTE, Budapest, together with the Hungarian Departmanet of the Political Science Chair of the Babeş-Bolyai University, Budapest, October 12-14, 2006
 • > A multikulturalizmus esélyei Közép-Európában [The Chances of Multiculturalism in Central Europe], a Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterán Tanulmányok Tanszék és a Móra Ferenc Kollégium által szervezett Etnopolitika c. kurzus keretében elhangzott előadás [lecture delivered within the Etnopolitics course organized by the Contemporary Universal History and Mediterran Studies Chair and the Móra Ferenc College of the Szeged University], Szeged, May 24, 2006.
 • > Prevailing Identity structutres in Romania, Santander Group Summer School organized by the Babeş-Bolyai University, Cluj, July 23-29, 2006.
 • > A liberalizmus és az autonómia viszonyáról -- kisebbségi nézőpontból [About the Relationship between Liberalism and Autonomy -- from a Minoritarian Perspective], presentation at the" Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia" [Autonomy, Liberalism, Social Democracy] conference, organized by the Institute for Political History, Budapest, November 25, 2005.
 • > A politikatudomány fennforgó fogalmai és az uralkodó identitásszerkezetek közötti feszültség [The Tension between Fundamental Concepts of Political Scienece and the Dominant Identity Structures], Presentation at the "Többes kötődés, lojalitás: Változások és változatok az etnokulturális kisebbségek identitásában" [Multiple embededness, loyalty: changes and variations in the identity of ethnocultural minorities] conference, organized by the Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Ethnic Minorities, held in Budapest, May 26 -- 27, 2005
 • > Autonómia, önkormányzatiság és kisebbségi közösségépítés [Autonomy, Self-governance, Minority Community Development], presentation at the "Kisebbségek és magyar külpolitika" [Minorities and the Hungarian Foreign Policy] conference, organized by the Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Political Science, Research Institute for Ethnic Minorities, together with the Manfred Wörner Foundation, held in Budapest, November 14, 2005.
 • > Consecinţele politice ale diversităţii etnice din România. Şansele şi condiţiile integrării cu succes a minorităţii maghiare [The Political Consequences of Diversity in Romania. The Chances and Conditions of Successful Integration of the Hungarian Minority], presentation at the "Diversitate etnică şi integrare europeană" [Ethnic Diversity and European Integration] conference, organized by the Romanian Academy, Institute for Research of the Quality of Life, held in Bucharest, October 15, 2005.
 • > Ethnic parties -- their present and future role in Central and Eastern Europe (together with Monica Robotin), presentation at the "Political and social actors in Central and Eastern Europe", organized by Université Libre de Bruxelles GASPECO, together with the Institute of Political Researches of the Bucharest University, held in Bucharest, at November 11, 2005.
 • > Forme de autonomie şi condiţiile de realizabilitate ale acestora [Forms of Autonomy and the Conditions of their Implementation], presentation at the "Forms of Autonomy and Lessons Learned from their Implementation" conference, organized by PER (Project on Ethnic Relations), held in Tg. Mures, October 14, 2005.
 • > The nation state and the challenge of diversity, presentation at the "Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies Program, First Summer School: How to Teach on Pluralism and Fundamentalism in Religious Studies", organized by SACRI, Department of Systematic Philosophy, Faculty of History and Philosophy, Babeş-Bolyai University, together with Higher Education Support Program -- Regional Seminar for Excellency in Teaching, held in Cluj, August 26 --September 9, 2005.
 • > The Nation State and the Challenge of Diversity, Presentation at the International Symposium "The Future of the Nation State and Democracy", organized by the Goethe-Institut Bucharest, in partnership with New Europe College and "Dilemma Verlag", Muenchen, held in Bucharest, February 21 -- 22, 2005
 • > Ethnic Relations in Romania, Presentation at the Symposium on the "Central Europe in Comparative Perspective Program", Hobart and William Smith Colleges, Geneva, USA, April 2-4, 2004
 • > Kisebbségi léthelyzetek és jövőképek [Reflections on the Present and Future of the Minority] Paper presented at the Ethnopolitical Debates Series of Domus Hungarica, Budapest, March 27, 2003
 • > The Hungarian Status Law -- from the Perspective of the Hungarian Minority in Romania. Paper presented at the Special Convention on Nationalism, Identity and Regional Cooperation: Compatibilities and Incompatibilities, organized by the Instituto per l'Europa Centro Orientale e Balcanica, Association for the Study of Nationalities and Europe and the Balkans International Network, University of Bologna, Facultà di Scienze Politiche Forli, Italy, June 5-9, 2002
 • > Will Kymlicka and Magda Opalski's new book: Can Liberal Pluralism be Exported? Presentation in the Seventh Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York, April 11-13, 2002
 • > Accommodating ethnocultural diversity. Paper presented at Blue Bird -- Migration and Social Inclusion. Workshop organized by Center for Policy Studies and CEU Budapest, at Inter-University Center Dubrovnik, Croatia, October 3--7, 2001
 • > Etnopolitical conflicts in the world. Paper presented at the Romanian--German Autumn Academy: "Understanding the Other. Cultural differences and Violence", organized by Babeş--Bolyai University, Cluj, together with Institut für Kulturwissenschaften, Essen, hed in Cluj, Romania, Octomber 8--12, 2001
 • > Interethnic relations in Transylvania. Paper presented at the Community College 2001. Summer university organized by Association for Community Colleges, Denmark, in Odorheiul Secuiesc, Romania, June 24--July 7, 2001
 • > The Status of Transylvania. Paper presented at the conference About Transylvania: without Myths, in Europe, organized by the Hamvas Béla Institute, Budapest, May 25, 2001
 • > South East European Challenges to Representative Democracy. Paper presented at The 46th General Assembly of the Atlantic Treaty Association. Transition and Integration: Prospects for Partners and Candidates in Europe, Budapest, October 30--November 4, 2000
 • > The Challenge of Ethnocultural Diversity. Paper presented at The First Annual Conference on Atlanticism. The Future of Transatlantic Relations: Central and East Europe's Contribution, Budapest, February 26--27, 1999
 • > The Reality of Parallel Societies within Ethnoculturally Diverse States -- Institutional Challenges in 'Emerging Democracies'. Paper presented at the conference on Comparative Perspectives on Issues of Nationalism in Romania and Hungary, organized by the Central European University and Teleki László Institute, Budapest, December 14--15, 1999
 • > Organizational innovation in international relations. Paper presented at the conference Democracy in External Policymaking. East West Institute Strategy Group for Strengthening Cooperation in Central and Eastern Europe, Bucharest, November 12--13, 1998
 • > A kisebbségi helytállás modelljei [Models of Assuming the Minority Status]. Paper presented the "IV. Congresso Internazionale di Studi Ungheresi", organized by the Universita degli Studi di Roma La Sapienza, together with the International Hungarian Association for Philology, held in Roma and Neapole, at September 9-14, 1996

Szerkesztett könyvek és kötetek

 • > Magyar tudományosság Romániában 2002–2013 között, Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2015 (társszerkesztő: Péntek János és Szikszai Mária), három kötet, 1060 oldal
 • > Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases, Kolozsvár: ISPMN, 2014 (társszerkesztő: Sergiu Constantin, Alexander Osipov és Székely István Gergő), 502 oldal
 • > Politică şi etnicitate. Identitate, comportament şi instiţuii în contextul diversităţii etnoculturale [Politics and Ethnicity: Identity, Behavior and Institutions in the Context of Ethnocultural Diversity]. Kolozsvár: Accent, 2011 (társszerkesztő: Olimpia Moșteanu), 611 oldal
 • > Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată [Policies of integration of national minorities in Romania. Legal and institutional aspects in a comparative perspective], Kolozsvár: EDRC, 2008 (szerkesztőként), 272 oldal
 • > The Romanian-Hungarian Relations and the French-German Reconciliation, Cluj-Napoca: EDRC, 2004, trilingual edition: Romanian, Hungarian and English (edited with Smaranda Enache)
 • > A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe, Budapest: Open Society Institute, LGI Books, 2003 (edited with Monica Robotin)
 • > Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940) [The Hungarians in Romania and their Minority Ethics (1920-1940)], Cluj-Napoca: Ethnocultural Diversity Resource Center, 2003 (edited with Lucian Nastasă)
 • > "Kínlódni ebben az országban?" -- Ankét a romániai magyarság megmaradásának szellemi feltételeiről ["To Struggle in this Country?" Research on the Spiritual Conditions of the Persistence of the Hungarian Minority in Romania], Cluj: Editura Scientia, 2002 (editor)
 • > Relaţii interetnice in România postcomunistă (Documentele conferinţei "Modelul românesc de relaţii interetnice. Ultimii zece ani, următorii zece ani, Bucureşti, 7-8 iulie 2000"), [Interethnic Relations in Post-Communist Romania (Proceedings of the Conference "The Romanian Model of Interethnic Relations. The Past Ten Years -- The Next Ten Years", Bucharest, 7--8 July, 2000)], Cluj-Napoca: Ethnocultural Diversity Resource Center, 2000 (edited with Lucian Nastasă)
 • > Cumpăna – 2. Korunk antológia, Kolozsvár: Komp-Press, 1995 (társszerkesztők: Kántor Lajos és Makár Júlia)
 • > Cumpăna – 1. Korunk antológia, Kolozsvár: Komp-Press, 1994 (társszerkesztő: Kántor Lajos)